Adres:

Rode Heuvel Plein, Wetteren

Telefoonnummer:

NKO Rode Heuvel Wetteren

Neus, keel en oor onderzoeken en behandelingen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de onderzoeken, behandelingen en zorgpaden die we aanbieden.

Onderzoeken

Oor

Micro-otoscopie

Oto-Endoscopie

Gehoor

Gehoortesten bij kinderen

Voorschrift voor gehoorprothesen

Tinnitus evaluatie en verdere begeleiding

Evenwicht

Onderzoek van het evenwichtssysteem (VHIT en VNG)

Neus

Nasale endoscopie

Allergietest

Keel

Attest voor logopedische revalidatie/stembandevaluatie
Endoscopische Nasolaryngoscopie
Video-stroboscopie van de stembanden
Flexibele Endoscopische Evaluatie van het slikken (FEES onderzoek)

Behandelingen

Oor

Drukgevoel in de oren
Plotse gehoordaling – Sudden Deafness
Reiniging van de gehoorgang
Behandeling van buitenoorinfectie
Behandeling van middenoorinfectie

Plaatsen van een trommelvliesbuisje (diabolo)

Intratympanische toediening van corticoïden

Neus

Verwijderen van vreemd voorwerp
Behandeling van bloedneus (epistaxis)
Sinusitis of postnasale drip
Geurverlies

Keel

Globusgevoel of gevoel van slijmen in de keel
Keelpijn
Slikklachten
Heesheid

Gehoor- en evenwichtsonderzoeken

Bij ons NKO Team maken we gebruik van de laatste technieken betreffende gehoor- (audiologische) en evenwichts-(vestibulaire) onderzoeken.

Specifieke aandachtspunten binnen ons NKO Team zijn onderzoek en begeleiding bij:

  • Evenwichtsproblematiek
  • Gehoorevaluatie
  • Oorsuizen/tinnitus
  • Allergie diagnose en behandeling
  • Oorchirurgie
  • Cochleaire lmplantatie

Gehoor

Audiogram – Hoogfrequent
Spraakaudiogram
SPIN test
Tinnitus Evaluatie
Tympanogram + Reflexmetingen
DP OAE-gram

Evenwicht

VHIT (Video Head Impulse Test)
Video Oculomotoriek – Blikrichting – Saccades
VNG (Calorische proeven met luchtstimulatie)

Zorgpaden

Wanneer bepaalde klachten een breder aanpak nodig hebben dan enkel een NKO onderzoek, werken we binnen Polikliniek Rode Heuvel met het NKO-team nauw samen met andere disciplines.
Op deze manier kan er na een multidisciplinair overleg een individueel traject aangeboden worden in de diagnose en behandeling van de klachten.

 

Momenteel hebben we zorgpaden ontwikkeld voor volgende klachten :

Evenwicht

NKO, kinesist (beweging-dry needling), yoga, osteopaat

Tinnitus

NKO - audiologe (Tinnitus Retraining Therapie) - kinesist (dry needling) - osteopaat - voedingsdeskundige - kaakgewrichtsspecialiste

Allergie

Diagnose en behandeling - desensibilisatie - voedingsdeskundige -