Adres:

Rode Heuvel Plein, Wetteren

Telefoonnummer:

NKO Rode Heuvel Wetteren

NKO team binnen polikliniek Rode Heuvel Wetteren

Binnen Polikliniek de Rode Heuvel staan we als NKO team in nauw contact met andere disciplines zoals een kinesist/osteopaat, kaakgewrichtsdeskundige (oorpijn/tinnitus), yoga instructrice en gezondheidscoaches.

Wanneer dit aangewezen blijkt, kunnen we na een multidisciplinair overleg beroep doen op deze behandelingstechnieken. Zo kan er een individueel zorgtraject aangeboden worden.

NKO Team

Dr. Sven Geukens

Dr. Sven Geukens (°1973) studeerde af als Arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1998). Verder vervolledigde hij zijn opleiding als NKO-Arts aan de Universiteit te Gent (2004).

Zijn specifieke interessegebieden zijn otologie en vestibulaire pathologie: (plotse) gehoorvermindering, oorsuizen (tinnitus), trommelvliesperforatie, middenoorproblemen (slechtwerkende buis van Eustachius, lopend oor, cholesteatoomvorming) en evenwichtsklachten.
Dr. Geukens is consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.
Hij is een van de pioneers van de oto-endoscopie in Vlaanderen, een procedure waarbij de ooringreep volledig via de gehoorgang wordt uitgevoerd zonder insnede achter het oor. Dr. Geukens is sinds 2017 lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES).
Dr. Geukens is verder als otology consultant verbonden aan het Limerick University Hospital te Ierland, waar hij meerdere weken per jaar consulteert en ooringrepen uitvoert.
Verder is hij werkzaam als nko-arts in het multidisciplinaire revalidatiecentrum “Horizon” te Geraardsbergen.

Dr. Mieke Beel

Dr. Mieke Beel behaalde haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent waar zij afstudeerde in 1998.
Zij zette haar opleiding tot geneesheer-specialist in de neus-keel-oorheelkunde aldaar verder tot 2003.
Sinds 2004 is Dr Beel werkzaam in Zorgsaam Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen.
Zij beoefent aldaar haar vakgebied in de volledige breedte met specifieke aandachtspunten rhinologie, allergologie en pediatrische NKO.
Dr Beel is lid van de Koninklijke Belgische vereniging voor Otorhinolaryngologie, Gelaat- en Halschirurgie, de Nederlands Vlaamse Werkgroep Pediatrische Otorhinolaryngologie en de Nederlands Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Mevr. Annick Ceulemans

Annick Ceulemans studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Audiologie aan de Universiteit van Gent. Ze is erkend als klinisch audioloog en als prothetische audioloog. Naast hoortoestelaanpassing verdiepte ze zich vanaf 2015 in Tinnitus Retraining Therapy en andere technieken voor een betere omgang met tinnitus.

Evenzo hecht zij belang aan het voorkomen van gehoorschade, het onderzoeken van gehoor- en evenwichtsproblemen en het opvolgen ervan. Binnen het NKO Team Rode Heuvel is zij verantwoordelijk voor de audiometrie, tympanometrie, OAE-metingen en het vestibulair onderzoek zowel bij kinderen als volwassenen. De nieuwste apparatuur wordt ingezet voor diagnostiek en evaluatie van het gehoor en evenwicht. Ook richt zij zich op tinnitusanalyse en -begeleiding waarin zij een bijzondere expertise heeft. Als audioloog zorgt zij voor een enthousiaste verwelkoming bij het onthaal, biedt ze u de nodige informatie en staat ze garant voor kwalitatief onderzoek in samenwerking met de NKO-artsen.