Adres:

Rode Heuvel Plein, Wetteren

Telefoonnummer:

NKO Rode Heuvel Wetteren

NKO team binnen polikliniek Rode Heuvel Wetteren

Binnen Polikliniek de Rode Heuvel staan we als NKO team in nauw contact met andere disciplines zoals een kinesist/osteopaat, kaakgewrichtsdeskundige (oorpijn/tinnitus), yoga instructrice en gezondheidscoaches.

Wanneer dit aangewezen blijkt, kunnen we na een multidisciplinair overleg beroep doen op deze behandelingstechnieken. Zo kan er een individueel zorgtraject aangeboden worden.

NKO Team

Dr. Sven Geukens

Dr. Sven Geukens (°1973) studeerde af als Arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1998). Verder vervolledigde hij zijn opleiding als NKO-Arts aan de Universiteit te Gent (2004).

Zijn specifieke interessegebieden zijn otologie en vestibulaire pathologie:
(plotse) gehoorvermindering, oorsuizen (tinnitus), trommelvliesperforatie, middenoorproblemen (slechtwerkende buis van Eustachius, lopend oor, cholesteatoomvorming, vastzitten van gehoorbeentjes-otospongiose) en evenwichtsklachten.

Dr. Geukens is consulent otologie en vestibulaire pathologie op de dienst NKO-ziekten van het Universitaire Ziekenhuis te Antwerpen. Verder is hij als otoloog verbonden aan ‘De Oorgroep’ te Antwerpen, referentiecentrum voor gehoorstoornissen en cochleaire implantaties. Dr. Geukens is eveneens consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Hij is een van de pioneers van de oto-endoscopie in Vlaanderen, een procedure waarbij de ooringreep volledig via de gehoorgang wordt uitgevoerd zonder insnede achter het oor. Dr. Geukens is sinds 2017 lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES).

Dr. Geukens is verder als otology consultant verbonden aan het Limerick University Hospital te Ierland, waar hij meerdere weken per jaar consulteert en ooringrepen uitvoert.

Dr. Kathleen David

Dr. Kathleen David, behaalde haar diploma geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel in 2015. Ze zette haar opleiding verder tot geneesheer-specialist in de neus-keel-oorheelkunde tot september 2020. Gedurende deze specialisatiejaren was zij werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Brussel (olv Prof. Dr. F. Gordts) en in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Campus Aalst (olv Dr. S. Halewyck).

Sinds oktober 2020 maakt dr David deel uit van het NKO-team van het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de pediatrische NKO en de otologie. Op heden schoolt zij zich dan ook bij in beide vakgebieden in samenwerking met dr S. Geukens en het UZ Gent.

Zij is lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor oto-rhino-laryngologie en de Nederlands-Vlaamse Werkgroep Pediatrische Otorhinolaryngologie.

Mevr. Annick Ceulemans

Annick Ceulemans studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Audiologie aan de Universiteit van Gent. Ze is erkend als klinisch audioloog en als prothetische audioloog. Naast hoortoestelaanpassing verdiepte ze zich vanaf 2015 in Tinnitus Retraining Therapy en andere technieken voor een betere omgang met tinnitus.

Evenzo hecht zij belang aan het voorkomen van gehoorschade, het onderzoeken van gehoor- en evenwichtsproblemen en het opvolgen ervan. Binnen het NKO Team Rode Heuvel is zij verantwoordelijk voor de audiometrie, tympanometrie, OAE-metingen en het vestibulair onderzoek zowel bij kinderen als volwassenen. De nieuwste apparatuur wordt ingezet voor diagnostiek en evaluatie van het gehoor en evenwicht. Ook richt zij zich op tinnitusanalyse en -begeleiding waarin zij een bijzondere expertise heeft. Als audioloog zorgt zij voor een enthousiaste verwelkoming bij het onthaal, biedt ze u de nodige informatie en staat ze garant voor kwalitatief onderzoek in samenwerking met de NKO-artsen.